Responsible Gaming

Responsible Gaming การเล่นเกมอย่างรับผิดชอบเป็นการปฏิบัติตามกฎและข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการและสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้เล่นอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อเล่นเกมอย่างรับผิดชอบ เราได้กำหนดข้อตกลงไว้ดังนี้

1.การจำกัดอายุ: ผู้เล่นต้องมีอายุตามกฎหมายที่กำหนดในประเทศของตนเองเพื่อเข้าร่วมเกม และไม่ใช้วิธีการละเมิดในการเข้าถึงเกมหรือพนันในเวลาที่ไม่เหมาะสมตามกฎหมาย.

2.การจัดการเงิน: ผู้เล่นควรกำหนดวงเงินที่เหมาะสมในการเล่นเกมและไม่ควรใช้เงินที่เกินกว่าที่สามารถเสียได้.

3.เล่นเกมในข้อความที่เหมาะสม: ผู้เล่นควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการสื่อสารกับผู้เล่นอื่น ๆ อย่างสุภาพและไม่กระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่พอใจ.

4.หยุดการเล่นเมื่อมีปัญหา: หากผู้เล่นมีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมหรือพบว่าตนมีอาการขาดสติ ควรหยุดการเล่นและพบความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเล่นเกม.

5.สนับสนุนเพื่อนนักเล่น: ผู้เล่นควรส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อนนักเล่นในการเล่นเกมอย่างดีและสุจริต.

6.การเก็บสะสมข้อมูลส่วนตัว: ผู้เล่นควรระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้อื่นและไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวถูกโจมตีหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต.

อย่างไรก็ตาม, หากผู้เล่นมีความเสี่ยงในเรื่องการพนันหรือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ควรติดต่อผู้ให้บริการเกมเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม รวมถึงการหาช่องทางในการรับความช่วยเหลือจากสถาบันที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของตนเอง.

การปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดข้างต้นจะช่วยให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมอย่างมีความสุขและปลอดภัยและสร้างสิ่งที่ดีให้กับชุมชนของเกมด้วยความรับผิดชอบและความเป็นธรรม ตลอดจนช่วยส่งเสริมประสบการณ์เล่นเกมที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในสังคมของเกม.